VBG Schoonmaak  kan voor u de in het object aanwezige computerapparatuur reinigen.
Bij de reiniging van de computer worden de computeronderdelen van elkaar losgekoppeld, zodat een zorgvuldige reiniging kan plaatsvinden. Aangezien de computers gedurende de reiniging uit dienen te worden gezet, is het beste tijdstip voor de reiniging voor of na kantooruren. Op deze manier kunnen de werkzaamheden in uw object gewoon doorgang vinden.

Afhankelijk van het aantal computers dat gereinigd dient te worden, kunnen hierover afspraken worden gemaakt.

Per computer is een reinigingstijd van ongeveer vijftien minuten nodig indien deze niet sterk vervuild is. De maximaal benodigde tijd bedraagt dertig minuten bij een zeer sterk vervuilde computer. De reiniging van de computerapparatuur vindt plaats door onze medewerker specialistische reiniging en wordt niet door de vaste schoonmaakploeg uitgevoerd.

Uw rayonmanager kan u vrijblijvend adviseren over de benodigde tijd en de kosten voor de reiniging van de computers op uw object.