Indien gewenst kunnen wij zorg dragen voor de regelmatige bewassing van het glas van uw object.
VBG Schoonmaak kan u geheel vrijblijvend een opgave doen omtrent de kosten van de bewassing voor de binnen- en buitenzijde en het separatieglas van uw object. Het reinigen van gevels en het wassen van glas vraagt om vakmanschap. Vakmanschap bestaat uit:

– Een goede inventarisatie van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden;

– Opname van het aantal m² te reinigen glas (inclusief kozijnen), panelen e.d.;

– Opname van het gebruikte bouwmateriaal (kunststof, RVS, etc.)

– Advisering betreffende frequenties en reinigingsmethodieken

– Het uitvoeren van een risico – inventarisatie conform de ARBO-Wetgeving

– Het opstellen van een inzichtelijke calculatie en bijhorende kosten met vermelding van waar welk hulpmateriaal waaronder o.a.  hoogwerkers wordt ingezet;

– Het inzetten van goed opgeleide medewerkers, die volgens de wettelijke richtlijnen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu de werkzaamheden uitvoeren;

– Gebruik van goede middelen en materialen afgestemd op de aard van de werkzaamheden en gebruikte bouwmaterialen van het te reinigen oppervlakte/pand;

Telescoop glasbewassing is ook toepasbaar voor het reinigen van luifels, gevelbeplating en damwanden.

De voordelen van telescoop glasbewassing zijn o.a.:

– Overal inzetbaar, zonder zware hulpmiddelen

– Droogt streep- en vlekkeloos op, ook bij zonnige weersomstandigheden

– Milieuvriendelijk

– Geen valgevaar, voorlopend op de komende regelgeving

– Geen belasting van de gevel

– Geen kostbare constructies of aanpassingen aan of om het pand/gebouw

– Uitermate geschikt voor glas, gevelbeplating en kozijnen.