Doelstelling

De doelstelling van VBG Schoonmaak is het verrichten van en adviseren in bedrijfs huishoudelijke diensten voor bedrijven, overheid, evenementen en gezondheidszorg. Bij doorvoering van deze doelstelling worden de navolgende aspecten onderkend:

Afhankelijk van de behoefte van gebruikers/gebruiksters van de gebouwen, zullen schoonmaak- en verzorgingshandelingen worden verricht die gericht zijn op de verzorging van de mens en zijn omgeving.

Naast deze verzorgingswerkzaamheden dienen de dagelijkse reinigingswerkzaamheden en periodieke reinigingswerkzaamheden te worden uitgevoerd met het doel de gebouwen, het afwerkmateriaal van de gebouwen en inventarisatie in goede staat te houden